Jump to menu Jump to content
ArchivArrowArrow downCloseFacebookFullscreenInstagramMagnifierMinusNextNumberOverviewPinterestPrevQuote 1Quote 2Social MediaShareTwitterUpdatesWienerberger LogoYouTubeYoutubeLinked In
01 | 2019

Zutphen – IJsselkade

Stations- / havengebied

De IJsselkade in Zutphen is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier. Op ruim dertig plaatsen aan onze grote rivieren krijgen rivieren meer ruimte. Zodat vier miljoen bewoners beter beschermd zijn tegen overstromingen en de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied toeneemt.

Fase 1 van de IJsselkade-upgrade in Zutphen is inmiddels klaar. Door de transformatie van de historische IJsselkade komt er meer ruimte voor zowel het water als bewoners en bezoekers. De parkachtige inrichting – nieuw groen, een exit voor de parkeerplaatsen – draagt bij aan de beoogde boulevard-sfeer. De bestrating is een goed keramisch huwelijk tussen statige zwart-, grijs- en roodtinten. Ook de hoogwaterkering is vervangen, om Zutphen de komende dertig jaar beter bestand te maken tegen het water. De hoogte van de kering is ongeveer gelijk. Wel is de nieuwe kering opgebouwd uit langere, stevigere damwanden en kreeg de kering een nieuwe bakstenen bekleding. Deze is onder een hoek, ‘schuin’ geplaatst. Zo wordt verwezen naar de vroegere vestingwerken van Zutphen.

De vereiste rivierverruiming wordt mede opgelost door het deels afgraven van de oude kade en deze te vervangen door riviertrappen. De trappen geven de rivier meer ruimte bij een hoge waterstand. Bij een normale waterstand kun je er lekker zitten en genieten van de zon en de boten. De promenade is er voor fi etsers, wandelaars en de plezier- en binnenvaart.

Rivier in de stad

De herinrichting van de IJsselkade is een project in het programma Rivier in de Stad van de gemeente Zutphen. Belangrijke zaken in de herinrichting zijn, bovenop hoogwaterbescherming:
• het vergroten van de recreatieve waarde;
• het verplaatsen van parkeren;
• beeldkwaliteit door een rustiger straatbeeld;
• verkeersveiligheid;
• passende verlichting en andere elementen in de openbare ruimte;
• inpassing van waardevolle elementen (kademuren, nieuwe kiosk, waterwerk, oorlogsmonument).

De landschapsarchitecten van bureau HOSPER waren vanaf het prille begin bij het grotere Rivier in de Stad-project betrokken. Een in 2013 door Belfort, samen met de bureaus ARCX en RAAP gemaakte cultuurhistorische analyse van Zutphen en omgeving, was het kader. Ronald Bron, landschapsarchitect bij HOSPER: “Voor een ontwerper is het fi jn om duidelijk te hebben welke cultuurhistorische onderdelen waardevol zijn en ook te weten waar de speelruimte zit voor verandering. Het op deze manier vroegtijdig en gedegen analyseren van de cultuurhistorie heeft het ontwerp goed geholpen.”

Aldus werden bestaande en nieuwe kwaliteiten met elkaar en met de cultuurhistorische waarden van de binnenstad verbonden. In het ontwerp is meegenomen dat Zutphen aan het eind van de middeleeuwen en in de eeuwen daarna haar vesting in en aan de IJssel uitbouwde. Bron: “Het was nodig te kijken waar we ruimte konden maken voor de rivier, want de IJssel is bij Zutphen een flessenhals. We hebben een locatie gekozen die ook de cultuurhistorie versterkt. Een deel van een rechte kadewand uit de jaren ‘60 kon verdwijnen. Deze kadecontour wordt nu in fase 2 hoekig gemaakt, waarmee we verwijzen naar de puntstructuur van de oude bastions van de vestingstad. Op de kades zelf hebben we veel met gras gedaan. Er stonden al bomen en een deel van de oude bestrating maakte plaats voor grote grasstroken. Die refereren aan de grasbedekking van oude vestingwerken en functioneren als graspodia voor de bezoekers.”

Op dit moment zie je dat de IJsselkade echt als boulevard wordt omarmd. Mensen gaan lekker rustig zitten om te genieten van de zon, de rivier en de omgeving.

Rob Rikkerink, verantwoordelijke bij de gemeente Zutphen

Betrouwbare partners

Hoofdaannemer van IJsselkade fase 1 was de combinatie NTP-De Klerk V.O.F. Johan van den Hoeven, werkvoorbereider bij NTP: “Dit is een prestigieus project. Je moet dan betrouwbare partners hebben, die voor zowel kwaliteit als samenwerking staan. Wienerberger heeft bewezen zo’n partner te zijn, vanaf inkoop tot oplevering. Samen hebben we bij mogen dragen aan het realiseren van één van de mooiste plekken van de gemeente Zutphen.”

Omarming als boulevard

Rob Rikkerink tenslotte, verantwoordelijke bij de gemeente Zutphen: “Vooraf heb je een beeld van het geheel.Achteraf moet blijken of dat beeld klopt. Op dit moment zie je dat de IJsselkade echt als boulevard wordt omarmd. Mensen gaan lekker rustig zitten om te genieten van de zon, de rivier en de omgeving. De opzet van het geheel voelt dus blijkbaar goed aan.”

Projectinfo
 • Opdrachtgever
  Gemeente Zutphen
 • Ontwerp/architect
  HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw, Haarlem
 • Aannemer
  Combinatie NTP Infra/De Klerk V.O.F.
 • Straatbakstenen

  Wienerberger - Basalt DF, Padova DF en Argenti DF

 • Jaar van realisatie
  2017 - 2018
 • Meer info
  Bestek: Roelofs advies & ontwerp, Den Ham