Jump to menu Jump to content
ArchivArrowArrow downCloseFacebookFullscreenInstagramMagnifierMinusNextNumberOverviewPinterestPrevQuote 1Quote 2Social MediaShareTwitterUpdatesWienerberger LogoYouTubeYoutubeLinked In
01| 2018
Zebrapad gelegd met Wienerberger Argentie KK.
Zebrapad gelegd met Wienerberger Argentie KK.

Zevenaar – Stationsomgeving

Stations- / havengebied

Een passende oplossing voor vervanging asfalt door keramiek

Gebakken bestrating heeft een duur imago. Ten onrechte, want wie goed vergelijkt ontdekt dat de keuze voor straatbakstenen economisch interessant is. Dit ondervond ook gemeente Zevenaar met de Poort van Zevenaar.

De oude situatie zorgde voor veel onveilige situaties. Met name voetgangers waren aangewezen op een voetpad door een parkje. Dit pad eindigde op een trottoir. De oversteek naar het station was een behoorlijke hindernis. De asfaltweg die het trottoir scheidde van het station was vooral bezit van gemotoriseerd verkeer. Met name als het druk was – en veel mensen nog snel hun trein wilde halen – zorgde het voor gevaarlijke situaties.

Omdat het mogelijk bleek de rijbanen in keramiek uit te voeren, opende dat de deuren voor keramiek in de rest van de omgeving

Peter Hoornstra, Hoornstra Infrabouw

Shared space
De directe omgeving rondom het station werd aangepakt. Er kwamen een plein met bank voor wachtende reizigers, een plateau met nieuwe kiss & ride-zones en oversteekplaatsen voor voetgangers. Het busstation werd vernieuwd en het parkje aangepakt. Het enkele voetpad door het park werd halverwege opgesplitst. Nu loopt er één route naar de voorzijde van het station en een pad naar de achterzijde. De oversteekplaatsen naar het station werden veiliger. De oude asfaltweg werd vervangen door in de omgeving passende bestrating. De weg werd tevens en ingericht als shared space: verblijven en gebruiken in plaats van verkeer.

HKU20171018-197_4kant

Budget en keuze

Verkeersveiligheid (lees: voetgangersveiligheid) stond dus voorop. Maar de hele operatie had ook een duidelijk esthetische doel. Dat daarbij werd gekozen voor keramische producten was aanvankelijk helemaal geen zekerheid. Met name het budget stond een keuze voor een hoogwaardige oplossing in de weg. Eerdere ervaringen met Wienerberger voor project ‘Zonnemaat’ waren echter zo positief, dat toch werd gezocht naar een passende keramische oplossing binnen het beschikbare budget.

Totaalpakket
In eerste instantie werd voor de rijbaan gekozen voor een KK70 formaat klinker. Vanwege het intensieve busverkeer viel de keuze voor de rijbanen uiteindelijk toch op de Bruno en de Mastiek in KK80 formaat. Omdat het daarmee mogelijk bleek om de rijbanen in keramiek uit te voeren in plaats van beton, opende dat de deuren voor keramiek in de rest van de omgeving. Prijs speelde hierin een grote rol evenals de esthetische waarde. Het totaalpakket van Wienerberger was uiteindelijk doorslaggevend. De diversiteit in dik- en keiformaten garandeerde een passende uitstraling voor het hele gebied. Zo werd het wandelgebied in het park en rond het station uitgevoerd in Bruno dik- en waalformaat. En voor de parkeervakken viel de keuze op dikformaten uit de Mastiek sortering.

Gebakken bestrating is economisch de beste keuze. Meer informatie …

PROJECTINFO
 • Opdrachtgever
  Gemeente Zevenaar
 • Ontwerp/architect
  Gemeente Zevenaar
 • Aannemer
  Hoornstra Infrabouw, Doesburg
 • Straatbakstenen

  Zebrapad: Argenti KK
  Wandelgebied, park en rondom station: Bruno WF en Bruno DF
  Rijbanen: Bruno KK
  Rijbanen: Mastiek KK
  Parkeervakken: Mastiek DF

 • Jaar van realisatie
  2016