Jump to menu Jump to content
ArchivArrowArrow downCloseFacebookFullscreenInstagramMagnifierMinusNextNumberOverviewPinterestPrevQuote 1Quote 2Social MediaShareTwitterUpdatesWienerberger LogoYouTubeYoutubeLinked In
Klimaatadaptatie 01-2019

Klimaatadaptatie. Officieel ‘het proces waarmee samenlevingen de kwetsbaarheid door klimaatverandering verminderen’. Of waardoor zij kunnen profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

De eerste vraag: hoe kwetsbaar zijn we dan? De vraag is nog lastig te beantwoorden. Enerzijds is het ‘gissen’ naar de effecten van het veranderende klimaat. Anderzijds gaat het om de mate waarin we op die effecten kunnen reageren (klimaatbestendigheid). De klimaatbestendigheid hangt weer af van de beschikbare financiële middelen, het klimaatbewustzijn en aanwezige instituties. In Nederland zullen de effecten van klimaatverandering naar verwachting significant zijn. Tegelijkertijd is de klimaatbestendigheid groot.

Gelukkig heeft Nederland de middelen en de kennis om zich aan te passen aan de effecten van temperatuurstijging, droogte, extreme neerslag en wateroverlast. De grotere kans op wateroverlast en overstroming vergt gericht adaptatiebeleid en planning op lange termijn. In het programma ‘Adaptatie Ruimte en Klimaat’ werken de Nederlandse overheden samen bij het beheersbaar maken en houden van de klimaatproblematiek.

Ook in deze Inspire treft u projecten die rechtstreeks verband hebben met klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld in Zutphen waar de historische IJsselkade een upgrade kreeg als onderdeel van het Deltaprogramma Ruimte voor de Rivier. Daarbij werd ook de hoogwaterkering aangepakt zodat de stad de komende tientallen jaren is beschermd tegen het water. Een ander voorbeeld treffen we in Arnhem waar de St. Jansbeek na anderhalve eeuw weer zichtbaar werd in het centrum. Juist als antwoord op de opgave klimaatadaptatie want de ingreep verbetert de waterhuishouding, het stadsklimaat en de biodiversiteit.

Ook Wienerberger draagt bij aan klimaatadaptatie: onze Nederlandse rivierkleiwinning, de basis voor straatbakstenen, beperkt de negatieve gevolgen van klimaatverandering en verdiept de uiterwaarden. Zo beschermt het ons tegen het gevaar van een stijgend waterpeil. Meer weten hierover? Neem dan een kijkje op www.wienerberger.nl/duurzaam

Tanja Bongers - Marketing director Wienerberger BV

Tanja Bongers